Správa a úklid,

Otisk

Odpovědný orgán:
Monika Fischerová
Rainweg 3
7050 Arosa
Švýcarsko
E-mail: reservation@justbeapartments.ch

Odmítnutí odpovědnosti
Autor nenese žádnou odpovědnost za správnost, přesnost, aktuálnost, spolehlivost a úplnost informací.
Nároky na odpovědnost vůči autorovi za škody hmotné i nehmotné povahy, které vznikly v důsledku přístupu ke zveřejněným informacím, jejich používání nebo nepoužívání, zneužitím připojení nebo technickými závadami, jsou vyloučeny.

Všechny nabídky se mohou změnit. Autor si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo odstraňovat části stránek nebo celou nabídku bez předchozího upozornění nebo dočasně či trvale ukončit její zveřejňování.

Zřeknutí se odpovědnosti za obsah a odkazy
Odkazy a propojení na webové stránky třetích stran nespadají do naší kompetence. Jakoukoli odpovědnost za tyto webové stránky odmítáme. Přístup na tyto webové stránky a jejich používání je na vlastní riziko uživatele.

Prohlášení o autorských právech
Autorská práva a veškerá další práva k obsahu, obrázkům, fotografiím nebo jiným souborům na těchto webových stránkách náleží výhradně Monice Fischer nebo konkrétně uvedeným držitelům práv. K reprodukci jakýchkoli prvků je třeba předem získat písemný souhlas držitele autorských práv.

Zdroj: BrainBox Solutions